ประสบการณ์กว่า 40 ปี
ในงานระบบส่องสว่างทางหลวง

 

บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการเป็นผู้ผลิตและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง   โดยเริ่มจากกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2506  และเริ่มผลิตสินค้าบางชนิดเองในโรงงานเล็กๆในกรุงเทพฯ  เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า   รางสายไฟ และข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า  ในเวลาต่อมา

 

กิจการที่ขยายตัวขึ้นทำให้บริษัทฯมีความจำเป็นต้องสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2514 โดยก่อสร้างบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อผลิต เสาไฟเหล็กเรียวชุบกัลป์วาไนซ์   โคมไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับถนน และท่อเหล็ก

 

กระทั่งปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บนเนื้อที่ 200 ไร่ ณ จังหวัด เพชรบุรี โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I (Board of Investment of Thailand) เกี่ยวกับการผลิตเสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์  ซึ่งได้แก่  เสาไฟกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่  เสาไฮมัสท์ ขนาด 15-35 เมตร  เสาธง   และเสารูปแบบอื่นๆ

 

ในปีพ.ศ. 2548  บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 : 2000

 

ปัจจุบันเสาเหล็กที่บริษัทฯผลิต  มิได้จำกัดใช้เฉพาะสำหรับเป็นเสาไฟฟ้า แสงสว่างเท่านั้น  แต่บริษัทฯยังได้ตอบสนองความต้องการใช้งานสำหรับประเภท อื่นๆ อาทิ เสากล้อง CCTV   เสาสนามกีฬา    เสากังหัน  เป็นต้น    ซึ่งบริษัทฯ ผลิตเสาทั้งตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก)   และตามแบบของลูกค้าด้วย

 

จากประสบการณ์อันยาวนานด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง  บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานราชการ และ บริษัทเอกชน ต่างๆ ให้ผลิตและติดตั้งสินค้าของบริษัทฯ โดยจะพบเห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ติดตั้งอยู่ในหลายๆ หน่วยงาน ทุกจังหวัดทุกทั่วประเทศ