ประสบการณ์กว่า 40 ปี
ในงานระบบส่องสว่างทางหลวง

 

บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการเป็นผู้ผลิตและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง   โดยเริ่มจากกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2506  และเริ่มผลิตสินค้าบางชนิดเองในโรงงานเล็กๆในกรุงเทพฯ  เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า   รางสายไฟ และข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า  ในเวลาต่อมา

 

กิจการที่ขยายตัวขึ้นทำให้บริษัทฯมีความจำเป็นต้องสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2514 โดยก่อสร้างบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อผลิต เสาไฟเหล็กเรียวชุบกัลป์วาไนซ์   โคมไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับถนน และท่อเหล็ก

 

กระทั่งปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บนเนื้อที่ 200 ไร่ ณ จังหวัด เพชรบุรี โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I (Board of Investment of Thailand) เกี่ยวกับการผลิตเสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์  ซึ่งได้แก่  เสาไฟกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่  เสาไฮมัสท์ ขนาด 15-35 เมตร  เสาธง   และเสารูปแบบอื่นๆ

 

ในปีพ.ศ. 2548  บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 : 2000

 

ปัจจุบันเสาเหล็กที่บริษัทฯผลิต  มิได้จำกัดใช้เฉพาะสำหรับเป็นเสาไฟฟ้า แสงสว่างเท่านั้น  แต่บริษัทฯยังได้ตอบสนองความต้องการใช้งานสำหรับประเภท อื่นๆ อาทิ เสากล้อง CCTV   เสาสนามกีฬา    เสากังหัน  เป็นต้น    ซึ่งบริษัทฯ ผลิตเสาทั้งตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก)   และตามแบบของลูกค้าด้วย

 

จากประสบการณ์อันยาวนานด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง  บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานราชการ และ บริษัทเอกชน ต่างๆ ให้ผลิตและติดตั้งสินค้าของบริษัทฯ โดยจะพบเห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ติดตั้งอยู่ในหลายๆ หน่วยงาน ทุกจังหวัดทุกทั่วประเทศ 

All Copy Right Reserved by DP Trading Co., Ltd.