ธุรกิจของเรา

 

ผลิตภัณฑ์

    • เสาเหล็กเรียว :  เสาไฟฟ้าส่องสว่าง, เสา High Mast, เสาธง  เสา CCTV, เสาสัญญาณจราจร, เสา High Voltage, เสากังหัน

   • โคมไฟ:  โคมไฟถนน, โคม Flood Light, โคมประดับ, โคม Soffit
   • การ์ดเรล
   • ท่อเหล็ก
   • อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น Control Relay, Cable Spacer,  สวิทซ์แสงแดด

 

ติดตั้ง

   • ออกแบบ วางแผน และดำเนินการติดตั้งระบบส่องสว่าง  

 

ออกแบบและรับผลิต

   • ออกแบบและรับผลิตเสา หัวเสา และดวงโคม ตามรูปแบบหรือข้อกำหนดของลูกค้า