โครงการที่ผ่านมา :

2561

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ 34

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ 35

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 208 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 บ.ท่าพระ - มหาสารคาม

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ 29

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ 30

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ 31

ประเภท  :  จำนวน  :  

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ 32

ประเภท  :  จำนวน  :  

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ 33

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)

หน่วยงาน  :  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี 

หน่วยงาน  :  กทม.

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ 37

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ 37 ตอนที่ 14

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ 37  ตอนที่ 15

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการ ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา(ด้านเหนือ) ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068  ( ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ ทางหลวงหมายเลข 290 ) จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

 

2560

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย อ.หล่มสัก – น้ำหนาว ตอน 1  

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอน 26 

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอน 27

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการ ถนนสาย บ.ท่าม่วง - บ.บางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวงชนบท

 

 

โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3201-บ้านบางจาก อ.ปะทิว จ.ชุมพร

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการทางหลวงหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการงานระบบไฟฟ้าสนามบิน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) อาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ 1 (ชั้น B2, ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก) เฟส 2

หน่วยงาน  :  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 122 สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับที่หนองตะโก) ตอน 2 ส่วนที่ 2

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต - ถนนมิตรไมตรี 3 - ถนนประชาสงเคราะห์

หน่วยงาน  :  สำนักการโยธา กทม.

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ตอนที่ 6

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้)

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 9  ( ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันตก ) กับทางหลวงหมายเลข 345  จ.นนทบุรี

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9

หน่วยงาน  :  สำนักการโยธา กทม.

 

โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.107 + 200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4)

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเส้นทางสี่แยกประจวบ - แยกบ้านหนองเสือ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน  :  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1290 สาย อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3 , โครงการฯ สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 - แยก ทล.305 บ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก, ฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการรถไฟฟ้า ( ส่วนต่อขยาย ) สายสีน้ำเงิน สัญญาที่ 3 ช่วงเตาปูน – ท่าพระ (งานราวกันอันตราย)

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

 

2559

 

โครงการไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเขื่อนรัชชประภา ติดตั้งเสากิ่งเดี่ยว 9 เมตร 272 ชุด เสากิ่งคู่ 9 เมตร 8 ชุด

หน่วยงาน  :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - พะเยา

ตอนที่ 4 ส่วนที่ 1 ( ลำปาง - งาว ) ช่วงที่ 2 – 7  

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง 

ทางหลวงหมายเลข 3 สาย ตราด– หาดเล็ก ตอน 2

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับ ถนนกรุงเทพกรีฑา และก่อสร้างถนนจากถนนศรีนครินทร์ถึงคลองหัวหมาก

หน่วยงาน  :  สำนักการโยธา กทม.

 

โครงการก่อสร้างถนน สาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา สัญญา 3

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า จากคลองวังใหม่ถึงทางหลวง หมายเลข 9

หน่วยงาน  :  สำนักการโยธา กทม.

 

โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 6 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า จากทางหลวงหมายเลข 9 ถึงถนนร่มเกล้า

หน่วยงาน  :  สำนักการโยธา กทม.

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงสายพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง - พัทยา - มาบตาพุด ตอน 9

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการฯ สาย แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1290 สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ ตอน 3

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตอน 6 

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

 

2558

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนราชวงศ์ ช่วงจากถนนเยาวราชถึงถนนทรงวาด

หน่วยงาน  :  สำนักการโยธา กทม.

 

โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 บ้านหนองไผ่ขาด (ตอน 2)  อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน1 ส่วนที่ 1

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน1 ส่วนที่ 2

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างถนน สาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา สัญญา 2  

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายกระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 5

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast 25 เมตร จำนวน  10 ต้น ทล.35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ตอน 2

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจาย จ.สงขลา

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทางต่างระดับถนนพัฒนาการ-ถนนอ่อนนุช 

(ติดตั้งงานราวกันอันตราย)

หน่วยงาน  :  สำนักการโยธา กทม.

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 344 สาย อ.บ้านบึง - อ.แกลง ตอนที่ 1 ส่วนที่ 1

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการงานติดตั้ง เสาไฟ High Mast 25 เมตร จำนวน  1 ต้น ท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฏร์ธานี

หน่วยงาน  :  กรมการบินพลเรือน

 

 

2557

 

โครงการงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) -บ้านคลองกระบือ

ตอน 2

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต

ประเภท  :  เสา 6 เมตร จำนวน 126 ต้น เสา 9 เมตร จำนวน 622 ต้น เสา 12 เมตร จำนวน 41 ต้น  

หน่วยงาน  :  การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายกระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน 4

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 แหล่งท่องเที่ยวชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 2  

หน่วยงาน  :  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางยกระดับและอุโมงค์ทางลอดถนนศรีนครินทร์

(งานติดตั้ง  HM.25 m.  6   ต้นงาน ปป.ถนนศรีนครินทร์)

หน่วยงาน  :  สำนักการโยธา กทม.  

 

โครงการงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) -บ้านคลองกระบือ ตอน 3

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการงานติดตั้งเสา High Mast ความสูง 25 เมตร จำนวน  5   ต้น สนามบินตรัง

หน่วยงาน  :  กรมการบินพลเรือน

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อ.พังโคน – อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

 

2556

 

โครงการก่อสร้างทางต่างระดับถนนพัฒนาการ-ถนนอ่อนนุช

หน่วยงาน  :  สำนักโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร   

 

โครงการ ก่อสร้างถนน สาย ก  ผังเมืองรวม เมืองชุมชนป่าตอง ชุมชนกะรน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวงชนบท   

 

โครงการ งานรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ สัญญา 2 

หน่วยงาน  :  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สายสกลนคร-นครพนม ตอน 1   

หน่วยงาน  :  กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางยกระดับและอุโมงค์ทางลอดถนนศรีนครินทร์ 

(งานเสา 4 เมตร บนสะพานลอย )

หน่วยงาน  :  สำนักการโยธา กทม.   

 

 

2555

 

โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์

หมู่ที่ 5-6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงาน : สทช.จังหวัดราชบุรี

 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน 4 ขวาคลองชลประทาน

โดยติดเสารีดขนาด 9 เมตร จำนวน 152 ต้น

หน่วยงาน : เทศบาลนครศรีธรรมราช

 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast)

บริเวณเขตพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน : อบจ.สมุทรปราการ

 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สูง 12 เมตร จำนวน 20 ต้น

บริเวณหมู่ที่ 1,2,3 ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์

หน่วยงาน : ทต.เมืองรามันห์

 

โครงการก่อสร้างทางหลวง 3097

สายพระประโทน-บรรจบทางหลวง 35 ตอน 2

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างถนนหทัยราษฎร์

หน่วยงาน : สำนักการโยธา กทม.

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4

สายกระบี่-ห้วยยอด ตอน 3 จังหวัดกระบี่ 

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก

(แนวตะวันออก - แนวตะวันตก) พร้อมสะพานกลับรถ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน : สำนักการโยธา กทม.

 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว  เสาสูง 9 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน จุดเลี่ยงเมืองเขื่องใน ปริมาณงาน 196 ต้น

หน่วยงาน : แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

 

 

2554

 

โครงการอำนวยความปลอดภัย  (ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร) สาย สต.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บ้านสาคร

สทช.จังหวัดสตูล

 

โครงการอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งราวกันอันตราย)

จำนวน 4 โครงการ ปริมาณงานรวม 1,800 บาท

หน่วยงาน : สทช.จังหวัดอุบลราชธานีที่ 1

 

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว เสาสูง 9 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0100 ปริมาณ 117 ต้น

หน่วยงาน : สน.บท.สงขลาที่ 2

 

โครงการก่อสร้างถนน สาย ค.3 ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการก่อสร้างถนน สาย ก. ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการก่อสร้างทางยกระดับ บนถนนสุวินทวงศ์

หน่วยงาน : สำนักการโยธา กทม.

 

โครงการก่อสร้างทางหลวง 3215

สาย อ.บางบัวทอง-อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9 เมตร

ในทางหลวงหมายเลข 1099 ตอนควบคุม 10990100

บ่อหลวง-อมก๋อย ปริมาณงาน 93 ต้น

หน่วยงาน : แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1

 

 

2553

 

โครงการติดตั้งแสงสว่างเพื่ออำนวยความปลอดภัย High Mast 25 เมตร 16 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนเขต สน.บท.ธนบุรี-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน

หน่วยงาน : แขวงการทางสมุทรสาคร

 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันตก ปริมาณงาน 74 ต้น

หน่วยงาน : แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

 

โครงการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองเกาะสมุย

หน่วยงาน : เทศบาลเมืองเกาะสมุย

 

โครงการก่อสร้างทางหลวง 217 สาย อ.พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างทล.9 บ. หนองเพรางาย ตอน 2 อ.บางบัวทอง-อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการก่อสร้างถนน ค.1 และ ค.3 ผังเมืองรวมเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการก่อสร้าง ทล. 318 สายตราด-หาดเล็ก ตอน 1 (ส่วนที่ 2)

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ปักเสาเหล็กกลมสูง 9 เมตร จำนวน 309 ชุด ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

หน่วยงาน : อบต.ท้ายเหมือง

 

 

2552

 

โครงจ้างเหมา งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณสามแยกพุนพิน ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงาน : แขวงการทางสุราษฎร์ธานี

 

โครงการติดตั้งราวอันตราย รวม 3 รายการ ทางหลวงหมายเลข 401 

สายสุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต

หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงกระบี่

 

โครงการติดตั้งแสงสว่างเพื่ออำนวยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 80 ต้น หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีพระอยุธยา

หน่วยงาน : อบต.เกาะเรียน

 

โครงการก่อสร้าง นบ.1002 บ.หนองเพรางาย ตอน 1 

อ.บางบัวทอง-อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการก่อสร้างถนน ทล.22 ตอนสี่แยกธาตุนาแวง-สามแยกไปท่าอุเทน (กุสุมาลย์) (สนามบินสกลนคร - ม.เกษตรศาสตร์)

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้าง ทล.227 CS.0603 ตอนศรีสงคราม - กม.26+250 

ต่อเขตแขวงสกลนครที่ 2 (สว่างดินแดน) อ.เพกา จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

 

โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการติดตั้งแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท เสาสูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 3 ต้น

หน่วยงาน : ทต. นาจอนเทียน

 

 

2551

 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนคันกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลหาดเจ้าสำราญ ความสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร จำนวน 53 ต้น

หน่วยงาน : ทต.หาดเจ้าสำราญ

 

โครงการติดตั้งราวกันอันตรายในทางหลวงหมายเลข 401 

สุราษฎร์-ภูเก็ต ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 41 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 415 (ตอน 1)

หน่วยงาน : ศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี

 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (High Mast เสาสูง 25 เมตร) ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก

หน่วยงาน : แขวงการทางสมุทรสาคร

 

โครงการก่อสร้างถนนเข้าท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการก่อสร้างผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 1

หน่วยงาน : สำนักการโยธา กทม.

 

โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ เชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี

หน่วยงาน : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย